พันเอก ชยุตรา เสริมสุข ผอ.ฝ่ายพัฒนารายการและรายได้ ททบ. กล่าวถึงทิศทางรายการ ททบ. ในปี 2562

พันเอก ชยุตรา เสริมสุข ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารายการและรายได้ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก กล่าวถึงทิศทางรายการ ททบ. ในปี 2562

Category: News Online
About The Author
-