สวนนงนุชร่วมจัดภูมิทัศน์ สร้างปอดแห่งใหม่ให้ชุมชนแออัดโครงการ จิตอาสา  เราทำความดี ด้วยหัวใจ

วันนี้ 28 ม.ค.62 ที่ชุมชนพัธนชัย ถนนพัธนชัย แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร พลโท ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ แม่ทัพภาคที่ 1 ได้เป็นประธานสร้างสวนในชุมชน ปอดแห่งใหม่” พร้อมจัดภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ดอก ไม้ประดับ เพื่อให้เกิดความร่มรื่นไว้ในใจกลางชุมชนให้กับผู้พักอาศัยในชุมชน เพื่อสนับสนุน โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ตามพระราโชบายของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่าง ๆ โดยมี นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา และ ดร.นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ ในนามบริษัทซีพีออล จำกัดมหาชน พร้อมด้วยประชาชน ร่วมในพิธีเปิด


พลโท ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ แม่ทัพภาคที่ 1 กล่าวว่า กิจกรรมนี้เพื่อสนับสนุนโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างสุขอนามัยที่ดีให้ประชาชนในชุมชนแออัด ซึ่งในประกอบกิจกรรมครั้งนี้ทาง กองทัพภาคที่ 1 และกรุงเทพมหานคร ได้รับการสนับสนุนจาก นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา และ บริษัทซีพีออล จำกัดมหาชน เข้ามาร่วมกิจกรรม ด้วยการสร้าง “ Pocket Park ”ปอดแห่งใหม่” จัดภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ดอก ไม้ประดับ เพื่อให้เกิดความร่มรื่นไว้ในใจกลางชุมชนให้กับผู้พักอาศัยในชุมชน โดยประชาชนจะได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจ มีพื้นที่ออกกำลังกาย นอกจากกิจกรรมสร้างพื้นที่สีเขียว สร้างปอดใจกลางชุมชนดังกล่าวแล้ว สวนนงนุชพัทยา ได้มอบเก้าอี้หินอ่อน ต้นไม้ในกระถาง และทาสีให้เกิดความสดใส สวยงาม ให้กับชุมชนอีกด้วย จึงต้องขอขอบคุณ นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา และ ดร.นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ ในนามบริษัทซีพีออล จำกัด มหาชน จำกัด มหาชน เป็นอย่างมาก

นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา กล่าวว่าได้รับการประสานจากกองทัพภาคที่ 1 กองทัพบก ให้ช่วยมาจัดพื้นที่ตามชุมชนต่างๆ สวนนงนุชพัทยาได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการเข้าปรับปรุงพื้นที่ในแต่ครั้ง จาก บริษัทซีพีออล จำกัดมหาชน และได้ดำเนินการมาแล้วนั้น จำนวน 5 สวน ใน 5 พื้นที่ของชุมชนแออัด ซึ่งสวนที่จะส่งมอบในครั้งนี้เป็นสวนที่ 6 เพื่อมอบเป็นของขวัญต้อนรับวันตรุษจีน และเทศกาลแห่งความรัก ที่กำลังจะถึงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ให้กับชุมชนแออัด นอกจากนี้แล้วสวนอื่นๆของชุมชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครทางสวนนงนุชพัทยา และบริษัทซีพี ออล จำกัดมหาชน ก็พร้อมจะร่วมมือจากกองทัพภาคที่ 1 ถ้ามีการประสานขอความช่วยเหลือในการจัดสวนตามชุมชนก็พร้อมที่จะช่วยเหลือ

สวนนงนุชร่วมจัดภูมิทัศน์ สร้างปอดแห่งใหม่ให้ชุมชนแออัดโครงการ จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

| News Online |
About The Author
-