พากุ๊มาวาย : เชียงใหม่ After Midnight. EP.02

สำหรับพากุ๊มาวายในตอนนี้ โรมีโอจะพาทุกท่านเดินชมสีสันของตลาดในเมืองเชียงใหม่ตอนหลังเที่ยงคืน จะสนุกสนานเร้าใจแค่ไหน ขอเธอจงคลิกดูโดยพลัน ตลาดในเมืองเชียงใหม่หลังเที่ยงคืนจะเต็มไปด้วยสีสันขนาดไหน พากุ๊มาวายจะพาคุณเดินทางไปชมถึงที่
About The Author
-