มองต่างอย่างเป็นสุข

หลายครั้ง ความขัดแย้ง เริ่มต้นจากมุมมองที่ต่างกัน เรา หรือ ใครที่ควรปรับ? ทำทุกอย่าง แต่ก็ยังมีความคิดเห็นที่แตกต่าง เราจะอยู่ร่วมกับคนที่ “คิดต่าง” “มองต่าง” อย่างไรให้เป็นสุข!

About The Author
-