มีความสุขได้ แม้คนไม่รักเราทุกคน

มีคนรักก็ต้องมีคนเกลียด! แต่ถ้าเราลดความคาดหวังให้ทุกคนมารักได้ เราจะมีความสุขแม้จะมีคนที่ไม่รักเราก็ตาม พบกันในรายการ…….

About The Author
-