สร้างความสุข ให้คนอื่นเลียนแบบ

คนรอบๆตัวเรา มีส่วนในการกำหนดนิสัย อารมณ์ความรู้สึกและพฤติกรรมของเรา แต่ไม่ใช่ว่าเราจะยอมให้คนอื่นหล่อมหลอมเราซะทั้งหมด! เราสามารถสร้างความสุขขึ้นมาได้เองและแผ่ขยายไปให้คนรอบตัวเราได้ด้วย ทำยังไง ไปส่องกันเลย!

About The Author
-