สร้างคุณค่าให้ตัวเอง จากสิ่งไม่มีค่า

เชื่อมั้ย… เราสามารถสร้างคุณค่าให้ตัวเอง จากเรื่องเลวร้ายได้ มารับแรงบันดาลใจจาก “ไข่มุก” ด้วยกัน! หากอัญมณีอันล้ำค่านี้ ถูกสร้างจาก ขยะ หรือ สิ่งแปลกปลอมได้ คุณค่าของตัวเรา ก็สามารถสร้างขึ้น จากเรื่องราวเลวร้ายในชีวิตได้เช่นกัน!

About The Author
-