คุณค่าของเวลาที่ใช่

คุณค่าของเราหายไป หรือยังไม่ถึง “เวลาที่ใช่” ที่คนจะมองเห็นกันแน่? หลายคนวัดความสำเร็จด้วยการยอมรับจากคนอื่น ทำให้ดูเหมือน “แรงบันดาลใจ” เริ่มหดหายไป… จีน่าขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน รอคอย “เวลาที่ใช่” ของคุณ

About The Author
-