อ.คฑา ชินบัญชร แนะ วันเป็งปุ๊ด บูชาพระอุปคุต มั่งคั่ง ร่ำรวย!

ประวัติพระอุปคุต

พระอุปคุตมีแม่เป็นปลา องค์พระอุปคุต มีรูปร่างงดงาม แต่อายที่แม่เป็นปลา จึงขึ้นมาอยู่บนโลกมนุษย์ และได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเมื่อออกบวชแล้ว ได้สร้างกุฎิอยู่ใต้น้ำเพื่อระลึกถึงมารดา เมื่อครั้งมีการทำสังคายนาพระไตรปิฏก เหล่าพระอริยะได้อัญเชิญพระอุปคุต ไม่ให้มารทำลายพิธี ครั้งเสร็จพิธี เป็นเวลาล่วงเลยเพล(เวลาพระฉันท์) พระอุปคุตกลับไปที่กุฎิใต้น้ำ แหงนมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อดูพระอาทิตย์ (ดูเวลา) ด้วยอำนาจบารมี พระอาทิตย์ชักรถทรง ถอยหลังเวลากลับ เพื่อให้พระอุปคุตได้ ฉันท์ข้าว จึงเป็นที่มาของพระอุปทูตเอียงคอจกบาตรหรือ คนไทยรู้จักกันในนาม “พระจกบาตร”นั่นเอง

วิธีการบูชาและใส่บาตรถวายข้าว พระอุปคุต **เวลาประมาณ19:00-24:00น.

1.นำข้าวสุก,ข้าวเหนียว ใส่ถ้วยตะไลหรือชามพร้อมนำ้1แก้ว ใส่ถ้วยตั้งหน้าพระอุปคุต บนหิ้งพระ หรืออัญเชิญมาบูชาไว้ด้านนอกชายคาก็ได้

2.จุดธูป3ดอก เทียน1คู่

3.กล่าวคาถาบูชาพระอุปคุต
ตั้งจิตระลึกถึงพระอุปคุตมารับบิณฑบาต

4.อธิษฐานจิต นึกถึงคุณความดีที่เราได้ทำเป็นที่ตั้งและการใส่บาตรบูชาพระอุปคุตในวันเพ็ญพุธ(เป็งปุด) นี้ ขอบารมีองค์พระอุปคุตเถระเจ้า ได้โปรดดลบันดาลประทานพร ให้ข้าพเจ้า ………….(เอ่ยชื่อ นามสกุล)
-เหลือกินเหลือใช้เหลือออม
-ให้มีสุขภาพแข็งแรงอายุยืน
-ให้มีคนรัก และมีรักยั่งยืน
-ให้มีบารมี(ความดี) ครบถ้วน

รอระยะเวลาสักครู่
ในช่วงเวลานี้เราอาจจะสวดธรรมจักรหรือบทบารมี 30 ทัศจะใช้เวลาประมาณ 5 ถึง 10 นาที
และอธิษฐานจิตถวายบุญกุศลและแผ่เมตตาให้เทวดาประจำตัว,ให้องค์พระอุปคุตและเจ้ากรรมนายเวร

5.ลาข้าวสุกและน้ำ นำมาวางไว้ที่พื้นดิน หรือต้นไม้เพื่อให้กับสัมภเวสีหรือนำน้ำรดพื้นดิน

6.อย่าลืมดับธูปดอกเทียนให้เรียบร้อยก่อนเข้านอนอย่างมีความสุข

คาถาบูชา พระอุปคุต

คาถา พระอุปคุตผูกมาร

คาถา ขอลาภพระอุปคุต

รับชมรายการดีๆย้อนหลัง
💥เว็บไซต์ : http://www.tv5hd1.com

อ.คฑา ชินบัญชร แนะ วันเป็งปุ๊ด บูชาพระอุปคุต มั่งคั่ง ร่ำรวย!

| Exclusive on Five, Horo Talk |
About The Author
-