สนช.มอบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้สนับสนุนการจัดโครงการ “WE CARE ABOUT YOU”

สภานิติบัญญัติแห่งชาติจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้สนับสนุนการจัดโครงการ “WE CARE ABOUT YOU” ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562…

About The Author
-