สวนนงนุชส่งขบวนรถบุปผชาติโชว์ความเป็นไทย ประเทศเนเธอร์แลนด์

วันนี้ 28 มี.ค.62 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา (NICE) ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา พร้อมด้วย นายจตุรนต์ ภักดีวานิช ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี นายสิทธิพร อิทธิวิบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มธุรกิจขนาดกลางภาคกลาง และภาคตะวันออก ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) และ ดร.นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ รองอธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ฯ ผู้แทน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าว Bloemencorso Bollenstreek 2019 ประเทศเนเธอร์แลนด์ ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ เข้าร่วมงานแถลงข่าวอย่างคับคั่ง


นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา กล่าวว่า สำหรับการส่งขบวนรถบุปผชาติซึ่งเป็นตัวแทนประเทศไทยในปีนี้ ถือว่าเป็นปีที่ 3 ที่สวนนงนุช พัทยา เข้าร่วมงานขบวนพาเหรดดอกไม้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-16 เมษายน 2562 ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ภายใต้คอนเซป Thailand In The Movemeat ซึ่งสื่อความหมายถึงการพัฒนาของประเทศไทยบนรากฐานของสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
โดยในขบวนพาเหรดดอกไม้ ประกอบด้วยนกยูง ธงชาติไทย วัดอรุณราชวราราม พญานาค ยักษ์ รถตุ๊กตุ๊ก ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะทางภูมิปัญญาของคนไทย ในบรรยากาศการแสดงออกถึงความสุขสนุกสนาน รักและสามัคคี เพื่อนำประเทศไทยพัฒนาก้าวไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงในทุกด้าน เช่น นกยูง สัญลักษณ์ ของศาสนา พระมหากษัตริย์ ความรักสามัคคี ความสมบูรณ์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ธงชาติไทย สัญลักษณ์ ของ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ คนไทย วัดอรุณราชวราราม สัญลักษณ์ของ ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี และสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ พญานาค สัญลักษณ์ ของการสืบต่อ ศาสนา คุณงามความดี และ ยักษ์ สัญลักษณ์ ของการปกปักษ์คุ้มครองป้องกันภัยอันตราย เป็นต้น


นายกัมพล กล่าวต่ออีกว่า การเข้าร่วมขบวนพาเหรดดอกไม้ในครั้งนี้จะทำให้กลุ่มชาวยุโรปได้รับรู้ถึงศิลปวัฒนธรรมไทยศาสนา และเอกลักษณ์ของไทยเพื่อทำให้ชื่อเสียงของประเทศไทยเป็นที่รับรู้ของคนทั่วโลก นั่นหมายถึงเม็ดเงินในด้านของการท่องเที่ยวจะสะพัดเข้ามายังประเทศไทย ซึ่งจุดเด่นของงานในปีนี้จะมีขบวนพาเหรดมีรถร่วมขบวนจำนวน 50 คัน ที่ถูกตกแต่งไปด้วยดอกทิวลิปและดอกไม้สดหลากหลายพันธ์ุ ขบวนรถจะเคลื่อนผ่านทั้งหมด 8 เมือง โดยเริ่มเคลื่อนตัวจากเมืองวู๊ดวิค ไปจบที่เมืองฮาเร็ม ระยะทาง 40 กิโลเมตร โดยวันงานจะเริ่มตั้งแต่เวลา 09.15 น. จนถึง 21.30 น. ซึ่งในระหว่างทางที่ขบวนรถเคลื่อนผ่านคาดจะมีผู้เข้าร่วมชมความสวยงามของขบวนรถจากหลายประเทศร่วมหลายแสนคน
นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

สวนนงนุชส่งขบวนรถบุปผชาติโชว์ความเป็นไทย ประเทศเนเธอร์แลนด์

| Event & Activity, News Online |
About The Author
-