‘คืนคุณให้แผ่นดิน’ ร่วมงานบุญของพี่น้องชาวภาคอีสาน จังหวัดสุรินทร์

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5
เดินทางไปจังหวัดสุรินทร์ เพื่อร่วมงานบุญของพี่น้องชาวภาคอีสาน จังหวัดสุรินทร์และบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน
งานพิธีบรรจุพระสารีริกธาตุในพระเกศ สิริวิสุทธิธรรม และ พิธีฉลองสมโภชเจดีย์อุโบสถ 7 ชั้น ณ วัดสุทธิธรรมาราม ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

เจ้าพระคุณสมเด็จพระวันรัตผู้ปฎิบัติหน้าที่เจ้าคณะธรรมยุต กรรมการมหาเถระสมาคม เป็นประธานฝ่ายพระสงฆ์
พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
ท่านเจ้าคุณพระราชวิสุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เจ้าอาวาสวัดเขาศาลาอุตฐานะจาโร จังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธี
และ พ่อเมืองจังหวัดสุรินทร์ นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ต้อนรับผู้มาร่วมงานบุญและนักท่องที่มาท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์อย่างอบอุ่น
มาชมภาพงานบุญและบรรยากาศในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 น.( หลังเคารพธงชาติ ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวงพิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

Cr..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

 

 

‘คืนคุณให้แผ่นดิน’ ร่วมงานบุญของพี่น้องชาวภาคอีสาน จังหวัดสุรินทร์

About The Author
-