น้ำคือชีวิต ตอนที่4 โครงการก่อสร้างฝ้ายน้ำล้นลำห้วยแม่ประจัน จ.ราชบุรี วันที่ 18 พ.ค. 2562

รายการน้ำคือชีวิต ตอนที่4 โครงการก่อสร้างฝ้ายน้ำล้นลำห้วยแม่ประจัน จ.ราชบุรี ออกอากาศวันเสาร์ที่ 18 พ.ค. 2562

ไปพบกับความสำเร็จของการจัดการน้ำโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยแม่ประจัน จ.ราชบุรี ทำให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพราะน้ำคือชีวิต ควรคิดก่อนใช้

ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 20.15 – 20.20 น. ทาง ททบ.5 HD1

 

 

About The Author
-