รายการ Happy Society วันที่ 30 เม.ย. 2562

รายการ Happy Society วันที่ 30 เม.ย. 2562

พามาชมหมู่เรือนไทยแสนงาม ท่ามกลางสวนเขียวขจี ที่ “พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด”………. ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2495 วังสวนผักกาดแห่งนี้ได้เปิดประตูต้อนรับบุคคลภายนอกให้เข้าชมความงดงามภายในวังได้ ในขณะที่ท่านเจ้าของยังคงใช้เป็นที่พำนักอยู่ หลังจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฎพงษ์บริพัตร กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต สิ้นพระชนม์ ในปีพ.ศ.2502 หม่อมราชวงศ์พันธุ์ทิพย์ บริพัตร พระชายา ได้มอบวังสวนผักกาดให้อยู่ในความดูแลของ มูลนิธิจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์ และเปิดเป็น “พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด” นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา……โดยด้านได้จัดแสดงของโบราณที่เจ้าของเก็บสะสมไว้ , การจัดแสดงบ้านเรือนไทยของสมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งหาชมได้ยาก……….

About The Author
-