รายการ Happy Society วันที่ 9 เม.ย. 2562

รายการ Happy Society วันที่ 9 เม.ย. 2562

สุขอนามัยช่องปากที่ดีที่สุดและรอยยิ้มที่สมบูรณ์แบบมีความสำคัญในทุกช่วงวัย สุขอนามัยที่ดีช่วยป้องกันฟันผุและโรคในช่องปากที่อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ได้…อังคารจึงชวนคุณผู้ชมมารู้จักการดูแลสุขภาพช่องปากและออกแบบรอยยิ้มด้วยระบบดิจิทัล พร้อมกับเทคโนโลยีดิจิทัลล่าสุด “The Perfect Smile” เพื่อการเสริมสร้างลักษณะใบหน้าของแต่ละบุคคลอย่างเป็นธรรมชาติกับ… ทพญ.นันทิยา บุญยืน

About The Author
-