“Plant factory” คืออะไร หาคำตอบได้ใน รายการ STEM วันละคำ

พืชสมุนไพร ต้องอาศัยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม จึงจะควบคุมปริมาณสารที่ผลิตได้ตามความต้องการ Plant Factory คือคำตอบของการผลิตพืชสมุนไพรและพืชเศรษฐกิจสำคัญ กำลังจะเปิดตัวในพื้นที่EECi จ.ชลบุรี เร็วๆ นี้

“Plant factory” คืออะไร หาคำตอบได้ใน รายการ STEM วันละคำ

About The Author
-