เปิดการอบรมรอบแรก โครงการ Amuse & Amaze Short Film Contest Season3

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 นางสุวรรณี ยุธานุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ อพวช. กล่าวเปิดการอบรมรอบแรก สำหรับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ Amuse & Amaze Short Film Contest Season3 ภายใต้หัวข้อ “Fascinating Science วิทยาศาสตร์ชวนพิศวง”

นางสุวรรณี ยุธานุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

นำโดย อาจารย์ อาจวรงค์ จันทมาศ หัวข้อ ” เสน่ห์ของเรื่องเล่า” โดย คุณศุ บุญเลี้ยง หัวข้อ “หัวใจของไวรัลคลิป” โดย คุณวิชัย มาตกุล และ หัวข้อ “เทคนิคการสร้างสรรค์อินเตอร์เน็ตฟิล์ม” โดย คุณนนทรีย์ นิมิบุตร

พร้อม เข้าร่วมในการอบรม แจ้งกติกา การส่งพล็อต ร่วมทั้ง เกณฑ์การคัดเลือก 20 ทีม ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) คลองห้า จ.ปทุมธานี

เปิดการอบรมรอบแรก โครงการ Amuse & Amaze Short Film Contest Season3

About The Author
-