น้ำคือชีวิต ตอนที่7 ตอนพรุดินนา จ.กระบี่ ออกอากาศวันเสาร์ที่ 8 มิ.ย. 2562

รายการน้ำคือชีวิต ตอนที่7 ตอนพรุดินนา จ.กระบี่ ออกอากาศวันเสาร์ที่ 8 มิ.ย. 2562

พบกับโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู คลองพลุดินนา ทีทางกรมทรัพยากรน้ำ ได้เข้ามาสร้างฝาย เพื่อบรรเทาภัยแล้ง และ อุทกภัย เพราะน้ำคือชีวิต ควรคิดก่อนใช้

ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 20.15 – 20.20 น. ทาง ททบ.5 HD1

#TV5HD1 #น้ำคือชีวิต

About The Author
-