วันศุกร์นี้ 14 มิ.ย. 2562 รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

“ประเทศไทย ประธานอาเซียนประจำปี 2562 พร้อมมารับฟังและรับชมเพลง พลังอาเซียน และ อาเซียนยั่งยืน “ อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East AsianNations) ประกอบด้วย 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศบรูไน, ประเทศกัมพูชา ,ประเทศอินโดนีเซีย, ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว , ประเทศมาเลเซีย ประเทศพม่า, ประเทศฟิลิปปินส์, ประเทศสิงคโปร์,ประเทศเวียดนาม และ ประเทศไทย

เป้าหมายของการก่อตั้งอาเซียน คือ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในภูมิภาค ธำรงไว้ซึ่งสันติภาพเสถียรภาพ และความมั่นคงทางการเมือง สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมการกินดีอยู่ดีของประชาชนบนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก

2 พิธีกรรายการ คุณสุรีย์พร ดวงทอง คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

พาท่านผู้ชมทางบ้านไปพบกับสรรค์บนดิน สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี สถานที่ท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ด้านพฤกษศาสตร์อีกแห่งหนึ่งของโลก มีการนำไม้ดอกไม้ประดับจากภายในและภายนอกประเทศ มาบูรณาการ จัดสวนตามจินตนาการ ตลอดจนการจำลองรูปแบบแหล่งสำคัญที่ถูกบันทึกว่าเป็นสิ่ง มหัศจรรย์ของโลก สวนนงนุชพัทยา เปรียบเสมือนปอดขนาดใหญ่ สำหรับการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี “สวนนงนุชพัทยา” เท่านั้นยังไม่พอในการนำสนอรายการคืนคุณให้แผ่นดิน เพื่อความเต็มอิ่มของรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ในความยาว 19 นาที

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5 นำเสนอเรื่องราวและนำเสนอข้อมูลให้ความเข้าใจผู้ชมทางบ้านเกี่ยวกับหัวข้อประเทศไทยประธานอาเซียน ประจำปี 2562  “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน “ และรับฟังและชมเพลงพลังอาเซียนและอาเซียนยั่งยืน

อย่าพลาดชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 น.( หลังเคารพธงชาติ ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

Cr..ศิริพร จงศิริ

ผู้อำนวยการใหญ่ผลิต
รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

วันศุกร์นี้ 14 มิ.ย. 2562 รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

| แนะนำรายการ |
About The Author
-