สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ “National Moral Assembly” “๑ ทศวรรษ สร้างสังคมคุณธรรม : วินัยคน สะท้อนวินัยชาติ” วันที่ ๒-๓ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

#TV5HD1 #ศูนย์คุณธรรม #สมัชชาคุณธรรม #วินัยคนสะท้อนวินัยชาติ #คุณธรรมคุณทำได้ #ทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว #พักก่อนโพสต์

พบกับ งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๒-๓ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

About The Author
-