น้ำคือชีวิต ตอนที่ 8 ตอนการสร้างเครือข่าย จ.กระบี่ ออกอากาศวันเสาร์ที่ 15 มิ.ย. 2562

รายการน้ำคือชีวิต ตอนที่ 8 ตอนการสร้างเครือข่าย จ.กระบี่ ออกอากาศวันเสาร์ที่ 15 มิ.ย. 2562

มารู้จักกับการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำ ซึ่งจะเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาสาสมัคร พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมผู้บ้าน หรือ ทสม.เพราะน้ำคือชีวิต ควรคิดก่อนใช้

ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 20.15 – 20.20 น. ทาง ททบ.5 HD1

About The Author
-