STEM วันละคำ ตอน recycle plastic  24 มิ.ย. 62

ไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ถูกระบุว่ามีการทิ้งขยะพลาสติกลงในแหล่งน้ำมากที่สุด เราช่วยกันพลิกวิกฤตนี้ได้ ด้วยการหันมา”ใช้ซ้ำ” พลาสติก เริ่มต้นจากการรู้จักพลาสติกทั้ง7ประเภทก่อน

recycle plastic ใน STEM วันละคำ 24 มิ.ย. 62

About The Author
-