เชิญชวนเยาวชนและครอบครัว และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10

📢ศูนย์คุณธรรม และภาคีเครือข่ายชาติ เชิญชวนเยาวชนและครอบครัว และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 “1ทศวรรษ สร้างสังคมคุณธรรม : วินัยคน สะท้อนวินัยชาติ” ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย พบผู้กำกับ ศิลปิน ดารา มากมาย อทิเช่น คุณกรณัฐ นิปกานนท์ , คุณดนัย จารุจินดา ,คุณโชคทวี พรหมรัตน์, คุณธนชัย อุชชิน, คุณนนทรีย์ นิมิบุตร, คุณศุภสิทธิ์ ชินวินิลกุล , คุณณัชธีร์ โกศลพิศิษฐ์ , คุณปนัสยา กิตติกถากุล, คุณรชาดา จึงวัฒนกิจ, คุณสุรักษ์ สุขเสวี มาพบกันที่งานนะคะ

 
#TV5HD1 #ศูนย์คุณธรรม #สมัชชาคุณธรรม #วินัยคนสะท้อนวินัยชาติ #คุณธรรมคุณทำได้ #ทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว #พักก่อนโพสต์ #ชัวร์ก่อนแชร์ #สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เชิญชวนเยาวชนและครอบครัว และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10

About The Author
-