กฟน. เปิดรับสมัครเข้าอบรมและทดสอบ “ช่างไฟฟ้ามืออาชีพ” รุ่นที่ 3-4/2562 ฟรี !! จำนวนจำกัด

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. ด้านอิเล็กทรอนิกส์/ไฟฟ้า หรือมีประสบการณ์ด้านไฟฟ้า เข้าอบรม ทดสอบ และสัมภาษณ์เพื่อประเมินขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รุ่นที่ 3 และ 4 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในกิจกรรม “ช่างไฟฟ้ามืออาชีพ” ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ประจำปี 2562

โดย กฟน. จะเปิดรับสมัครรุ่นที่ 3 และ 4/2562 สำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 18-60 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. ด้านอิเล็กทรอนิกส์/ไฟฟ้า หรือมีประสบการณ์ด้านการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างน้อย 3 ปี (มีหนังสือรับรองการทำงาน) และเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จำหน่ายของ กฟน. (กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ) โดยรุ่นที่ 3 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-5 กรกฎาคม 2562 และจะเปิดการอบรมระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2562 สำหรับรุ่นที่ 4 จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม-4 กันยายน 2562 และจะเปิดการอบรมระหว่างวันที่ 8-10 ตุลาคม 2562 โดยการอบรมทั้งสองรุ่นจะจัดขึ้น ณ อาคารฝึกอบรม 2 ชั้น 2-3 การไฟฟ้านครหลวงเขตนนทบุรี

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาขั้นตอนการสมัครและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.mea.or.th/content/detail/3160/4740 พร้อมกรอกใบสมัครและยื่นเอกสารด้วยตนเองได้ที่ งานกิจกรรมเพื่อสังคม ฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม ชั้น 8 การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานเพลินจิต

กฟน. เปิดรับสมัครเข้าอบรมและทดสอบ “ช่างไฟฟ้ามืออาชีพ” รุ่นที่ 3-4/2562 ฟรี !! จำนวนจำกัด

About The Author
-