ขนส่งดีเดย์ 1 ต.ค. รถตู้ใช้งานครบ 10 ปีต้องเปลี่ยนรถใหม่ตามมาตรฐาน

(28 มิ.ย.62) นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไปรถตู้ที่มีอายุการใช้งานครบ 10 ปี เฉพาะในเส้นทางหมวด 2 กรุงเทพฯ – ต่างจังหวัดทุกเส้นทาง จำนวน 937 คันและรถหมวด 3 ที่วิ่งให้บริการระหว่างจังหวัดกับจังหวัด รวม 238 คัน ต้องเปลี่ยนมาใช้รถใหม่ ซึ่งกำหนดให้ใช้รถโดยสารขนาดเล็กที่ได้มาตรฐานมาให้บริการทดแทนรถตู้ ครบกำหนดอายุ 10 ปี ครอบคลุมรถตู้หมวด 1 และหมวด 4 ที่ให้บริการภายในกรุงเทพมหานครและเส้นทางต่อเนื่องภายในจังหวัด และส่วนภูมิภาคหมวด 2 กรุงเทพมหานครไปยังต่างจังหวัด รวมถึงเส้นทางรถหมวด 3 ที่วิ่งระหว่างจังหวัดกับจังหวัด ซึ่งที่ผ่านมารถในหมวด 2 เปลี่ยนใช้รถใหม่แล้ว 252 คัน รถหมวด 3 เปลี่ยนใช้รถใหม่แล้ว 227 คัน

โดยกรมการขนส่งทางบกได้ตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จรถตู้โดยสารประจำทางขึ้น บริเวณอาคาร 3 ชั้น 1 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร เพื่ออำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการรถตู้ โดยผู้ประกอบการขนส่งที่เข้าข่ายรถตู้ครบกำหนดอายุการใช้งาน (10 ปี) ในปี 2562 จำนวน 1,175 คัน สามารถนำรถตู้โดยสารใหม่ หรือรถที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่จดทะเบียนรถครั้งแรกมาเปลี่ยนทดแทนคันเดิมได้จนถึงวันที่ 30 กันยายนนี้ หรือเลือกเปลี่ยนเป็นรถโดยสารขนาดเล็ก เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ ด้วยรถโดยสารมาตรฐาน 2 (จ) ซึ่งมีจำนวนที่นั่งไม่เกิน 20 ที่นั่ง (ที่ไม่ใช่ลักษณะรถตู้) และหรือรถโดยสารมาตรฐาน 2 (ค) จำนวนที่นั่งตั้งแต่ 21 – 30 ที่นั่ง เพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้จำนวนมาก อีกทั้งยังมีโครงสร้างตัวรถแข็งแรง เหมาะกับการเดินทางระยะไกล

ข้อมูล กรมขนส่ง

ขนส่งดีเดย์ 1 ต.ค. รถตู้ใช้งานครบ 10 ปีต้องเปลี่ยนรถใหม่ตามมาตรฐาน

About The Author
-