สนามมวยลุมพินี มอบรายได้สมทบกองทุนปรับปรุงศูนย์พัฒนากีฬาและเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการและครอบครัวของ ศบบ.

พล.อ.เดชอุดม นิชรัตน์ นายสนามมวยเวทีลุมพินี รับมอบเงินสมทบเข้ากองทุนฯ จาก พล.ต.วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ. ร่วมกับโปรโมเตอร์ “ศึกทรูโฟร์ยูมวยมันวันศุกร์+พี.เค.แสนชัย” จัดมวยการกุศลเพื่อหารายได้ปรับปรุงศูนย์พัฒนากีฬาและเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการและครอบครัวของ ศบบ. ณ สนามมวยเวทีลุมพินี เมื่อ 28 มิ.ย.62 ที่ผ่านมา

สนามมวยลุมพินี มอบรายได้สมทบกองทุนปรับปรุงศูนย์พัฒนากีฬาและเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการและครอบครัวของ ศบบ.

About The Author
-