พิธีเปิดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่10 “ 1 ทศวรรษ สร้างสังคมคุณธรรม

พิธีเปิดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่10 “ 1 ทศวรรษ สร้างสังคมคุณธรรม : วินัยคน สะท้อนวินัยชาติ” ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในวันที่ 3 ก.ค.62

#TV5HD1 #ศูนย์คุณธรรม #สมัชชาคุณธรรม #วินัยคนสะท้อนวินัยชาติ #คุณธรรมคุณทำได้ #ทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว #พักก่อนโพสต์ #ชัวร์ก่อนแชร์ #สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

About The Author
-