กิจกรรม “ บวร “ ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม ใน คืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

ความรู้สร้างคน คนสร้างชาติ ความรู้คืออำนาจ สร้างชาติต้องสร้างคน โครงการสานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง กิจกรรม “ บวร “ ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม ประจำปี พุทธศักราช2562 รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

ศูนย์ประสานการปฎิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้มอบหมายให้  พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผอ.รมน. ภาค 4  และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ดำเนินการโครงการจัดกิจกรรม “บวร” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม ตามโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียว สร้างความสามัคคีปรองดอง โดยทุกจังหวัดมี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ( กอ.รมน.) ทั้งนี้ 14 จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ ได้ดำเนินการโครงการ “ บวร “ ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม ในการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์และปลูกฝังสำนึกสามัคคี ด้วย คำว่า “ บวร “คือ บ้าน วัด โรงเรียน เป็น 3 องค์กรกรหลักในชุมชนซึ่งเป็นกลไกและแกนกลางที่มีบทบาทในการพัฒนาชุมชน สร้างคนดีให้กับสังคม ดังนั้น ทาง กอ.รมน. จังหวัด สงขลารับนโยบาย ได้ดำเนินการจัดให้มี กิจกรรม “บวร” ขึ้นในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยจัดเยาวชนจากโรงเรียนในเมือง และ โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระจังหวัดสงขลาจำนวน 120 คน เข้ารับการฝึกอบรมคุณธรรม สวดมนต์และนั่งสมาธิ และฟังเทศน์ ฟังธรรม จากพระมหานิรุธ ธิติธโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา พันเอก สุรเทพ หนูแก้วรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา ประธานพิธีเปิดโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง

กิจกรรม “ บวร “ ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พุทธศักราช 2562 ณ วัดจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ที่ผ่านมาเพื่อให้เยาวชนมีความเข้มแข็ง ชุมชนเข้มแข็งสังคมเข้มแข็ง นำไปสู่ ประเทศชาติที่มั่นคง”

ติดตามชมภาพและบรรยากาศโครงการครั้งนี้ ในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.00 น.( หลังเคารพธงชาติ ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก คุณสุรีย์พร ดวงทอง คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง พิธีกรดำเนินรายการ. คืนคุณให้แผ่นดิน

Cr..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

กิจกรรม “ บวร “ ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม ใน คืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

About The Author
-