สกู๊ปภาพรวมพิธีเปิด-ปิดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย “ 1 ทศวรรษ สร้างสังคมคุณธรรม : วินัยคน สะท้อนวินัยชาติ” วันที่ 3 ก.ค. 62

#TV5HD1 #ศูนย์คุณธรรม #สมัชชาคุณธรรม #วินัยคนสะท้อนวินัยชาติ #คุณธรรมคุณทำได้ #ทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว #พักก่อนโพสต์ #ชัวร์ก่อนแชร์ #สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

สกู๊ปภาพรวมพิธีเปิด-ปิดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10

About The Author
-