สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 วันที่ 2 ก.ค. 62 ช่วงเช้า เวลา 9.30- 12.00 น.

สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 วันที่ 2 ก.ค. 62 ช่วงเช้า เวลา 9.30- 12.00 น.

นำเสนอ “ ๑ ทศวรรษ บทเรียนการขับเคลื่อนคุณธรรมของภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรม” เวทีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอและแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทย

#TV5HD1 #ศูนย์คุณธรรม #สมัชชาคุณธรรม #วินัยคนสะท้อนวินัยชาติ #คุณธรรมคุณทำได้ #ทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว
#พักก่อนโพสต์ #ชัวร์ก่อนแชร์ #สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

About The Author
-