สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 วันที่ 2 ก.ค. 62 ช่วงบ่าย (ห้องย่อย 6,4 )

สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 วันที่ 2 ก.ค. 62 ช่วงบ่าย (ห้องย่อย 6,4 )

ชม แชร์ เชียร์ เสริมสร้างคุณธรรมความดีของภาคีเครือข่าย เครือข่ายองค์กรประชาสังคม ครอบครัว และเด็กเยาวชน และ เครือข่ายองค์กรสื่อมวลชน

 

 

About The Author
-