สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 วันที่ 2 ก.ค. 62 ช่วงบ่าย (ห้องย่อย 1,2,3,5,7)

สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 วันที่ 2 ก.ค. 62 ช่วงบ่าย (ห้องย่อย 1,2,3,5,7)

ชม แชร์ เชียร์ เสริมสร้างคุณธรรมความดีของภาคีเครือข่าย เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายองค์กรธุรกิจ เครือข่ายองค์กรการศึกษา เครือข่ายองค์กรศาสนา และ ผลสำเร็จการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระดับกระทรวง

#TV5HD1 #ศูนย์คุณธรรม #สมัชชาคุณธรรม #วินัยคนสะท้อนวินัยชาติ #คุณธรรมคุณทำได้ #ทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว #พักก่อนโพสต์ #ชัวร์ก่อนแชร์ #สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

About The Author
-