เปิดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม วันที่ 3 ก.ค. 2562

เปิดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม วันที่ 3 ก.ค. 2562

#TV5HD1 #ศูนย์คุณธรรม #สมัชชาคุณธรรม #วินัยคนสะท้อนวินัยชาติ #คุณธรรมคุณทำได้ #ทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว
#พักก่อนโพสต์ #ชัวร์ก่อนแชร์ #สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

About The Author
-