สรุปประเด็นวิชาการการจัดงานสมัชชาและพิธีปิดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ วันที่ 3 ก.ค. 2562

สรุปประเด็นวิชาการการจัดงานสมัชชาและเวทีผู้สร้างแรงบันดาลใจ และพิธีปิดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ ข้อเสนอการขับเคลื่อน คุณธรรมของสังคมไทย วันที่ 3 ก.ค. 2562 เวลา 13.00 น.

#TV5HD1 #ศูนย์คุณธรรม #สมัชชาคุณธรรม #วินัยคนสะท้อนวินัยชาติ #คุณธรรมคุณทำได้ #ทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว
#พักก่อนโพสต์ #ชัวร์ก่อนแชร์ #สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

About The Author
-