สามเสนจัด “โบวฺลิ่ง” การกุศลพัฒนาด้านการศึกษา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 ก.ค.ที่ BLU-O RHYTHM&BOWL สาขาสยามพารากอน ชั้น 5 มีการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล “สามเสนโบว์ล 2019” โดยมี พล.ร.ท.ไชยยศ สุนทรนาค อดีตผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ และอดีตผู้บังคับการหมู่เรือปราบปรามโจรสลัด กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีและเปิดการแข่งขัน

ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.หารายได้สนับสนุนจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 2.พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 3.เป็นทุนการศึกษาของนักเรียนสามเสนวิทยาลัย 4.เป็นทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนสามเสนวิทยาลัย

สำหรับการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยนั้น มีเป็นประจำทุกปี จัดงานโดย นายชัชวาล จิราพงษ์ นายกสมาคมผู้ปกครอง และ ครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย, ดร.สหชัย สาสวน ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เป็นความร่วมมือของกรรมการบริหารสมาคมฯคณะผู้บริหาร คุณครู และบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ผู้ปกครองและนักเรียนทุกระดับชั้นและหน่วยงานภายนอกอื่นๆ มีจำนวนทีมเข้าแข่งขันทั้งหมด 330 ทีม รางวัลแข่งขันมี 2 ประเภท ได้แก่ ประเภททีมกิตติมศักดิ์ ประเภททีม และบุคคลจำนวน 24 รางวัล และมีการชิงถ้วยรางวัลของ พล.ร.ท.เชษฐา ใจเปี่ยม ผ.อ.สง.ปรมน.ทร.

สามเสนจัด “โบวฺลิ่ง” การกุศลพัฒนาด้านการศึกษา

About The Author
-