Amuse & Amaze Short Film Contest Season3 #EP 7 วันที่ 6 ก.ค. 2562

รายการ สนุก มหัศจรรย์ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ Amuse & Amaze Short Film Contest Season 3 # EP 7 เรื่อง “I can do ” ทีม Similar (ซิมิล่า) รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ประเภทอุดมศึกษา วันที่ 6 ก.ค. 2562

#TV5HD1 #AmuseAndAmazeShortFilmContestSeason3

About The Author
-