ขอเชิญชวนชาวชลบุรี และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมสัมมนาและรับฟังเสวนางานประชาสัมพันธ์ศักยภาพการค้า

ขอเชิญชวนชาวชลบุรี และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมสัมมนาและรับฟังเสวนางานประชาสัมพันธ์ศักยภาพการค้า การลงทุน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของกลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) กับงาน Sanuk Seminar / Associate Business Forum 2019 (โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุนของกลุ่มจังหวัดสู่ไทยแลนด์ 4.0)

Category: News Online
About The Author
-