Amazing kids by aeyrista club นำเสนอ
MV “หนูน้อยถิ่นไทยงาม”เพื่อ สื่อถึงการอนุรักษ์สวมใส่ผ้าไทย,วัฒนธรรมไทย,ประเพณีไทย,ความเป็นไทย กิจกรรมนี้สนับสนุนหลักจัดสร้างโดยแบรนด์Lana cayla style ร่วมกับAeyrista club นำแสดงโดย
น้องจัซท์,น้องโอวี่,น้องโอเว่น,น้องสายรุ้ง,น้องสโนว์,น้องสไปร์ท,น้องพัตเตอร์,น้องเจเจ,น้อง
ปุ๊ณปุณ,น้องการ์ตูน,น้องจีต้าร์,น้องแก้วตา,คุณแม่จอย,คุณแม่จิ๋ว,คุณแม่ฝน,คุณแม่โอ๋
กิจกรรมยามว่างเพื่อเยาวชนและครอบครัว

552

MV “หนูน้อยถิ่นไทยงาม”

| Uncategorized |
About The Author
-