กฟน. เชิญชมภาพยนต์ “The Curren War” สงครามไฟฟ้า คนขั้วอัจฉริยะ

กฟน. เชิญชมภาพยนต์ “The Curren War” สงครามไฟฟ้า คนขั้วอัจฉริยะ

#TV5HD1 #NewMedia #กฟน #การไไฟ้านครหลวง

About The Author
-