น้ำคือชีวิต ตอนที่ 13 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูเเหล่งน้ำบึงกุฑลี จ.ชัยนาท วันเสาร์ที่ 20 ก.ค. 2562

รายการน้ำคือชีวิต ตอนที่ 13 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูเเหล่งน้ำบึงกุฑลี จ.ชัยนาทออกอากาศวันเสาร์ที่ 20 ก.ค. 2562

ไปรู้จักโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงกุฑลี จังหวัดชัยนาท ที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 กรมทรัพยากรน้ำ ได้มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูโดยการขุดลอกแหล่งน้ำ
***เพราะน้ำคือชีวิต ควรคิดก่อนใช้*** ต้องการความช่วยเหลือด้านทรัพยากรน้ำ ปรึกษาได้ที่โทร 1310 กด 5 หรือช่องทางเว็บไซค์ www.dwr.go.th

ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 20.15 – 20.20 น. ทาง ททบ.5 HD1

#TV5HD1 #น้ำคือชีวิต

About The Author
-