จับประเด็ยข่าวร้อนเกาะติดการแถลงนโยบายรัฐบาล

จับประเด็ยข่าวร้อนเกาะติดการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา ในรายการจับประเด็นข่าวร้อน กับ สุชาดา นิ่มนวล วันที่ 25 ก.ค. 62 เวลา 22.00 – 22.30 น.

Category: Uncategorized
About The Author
-