ททบ. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในห้วงเดือนกรกฎาคม 2562

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.) จัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ตลอดเดือนกรกฎาคม 2562 โดยได้นำเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติ เผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ การสนับสนุนหน่วยงานจากภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ในการบันทึกเทปถวายพระพร อีกทั้งจัดให้มีการลงนามถวายพระพรฯ ทั้งภายในสถานีฯ และผ่านทางเว็บไซต์ www.tv5.co.th ของ ททบ. นอกจากนี้ได้พร้อมใจร่วมสวมใส่เสื้อผ้าโทนสีเหลือง เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

ล่าสุด ททบ. ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 ณ ชั้น G อาคารเบญจรังสฤษฏ์ ททบ. โดยมี คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้ประกาศข่าว พิธีกร หน่วยทหาร และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม

การรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ อีกทั้งยังเป็นการจัดหาโลหิตสำรองไว้สำหรับผู้ป่วย ตลอดจนผู้บาดเจ็บที่ต้องได้รับโลหิต ในการช่วยชีวิตอย่างทันท่วงที หรือผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการผ่าตัด ถือเป็นการทำความดีเพื่อสังคมและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอีกทางหนึ่ง

 

 

ททบ. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในห้วงเดือนกรกฎาคม 2562

| News Online |
About The Author
-