รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก นำเสนอกิจกรรม CSR โครงการ ชมรม พสบ.จชต. จิตอาสาปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำ

  

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์นี้….
รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
นำเสนอกิจกรรม CSR โครงการ ชมรม พสบ.จชต. จิตอาสาปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำ
“ เราทำความดี ด้วยหัวใจ “
ณ วนอุทยานควนเขาวัง ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์
แม่ทัพภาคที่ 4
ประธานในพิธี
และ นายศุภวัฒน์ ไตรวนาราม ประธานชมรม
พสบ. จชต.

ชมรม พสบ. จชต. คือ
บุคคลที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ ระดับผู้บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของกองกิจการพลเรือนทหารบก และกองทัพภาคที่ 4 ปัจจุบันจบการอบรมมาแล้ว 15 รุ่น มีสมาชิกกว่า 900 คน ประกอบด้วย ภาครัฐ เอกชน ทหาร และตำรวจ
กิจกรรม CSR โครงการ ชมรม พสบ.จชต. จิตอาสาปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำ “ เราทำความดีด้วยหัวใจ “ ในครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ด้วยความร่วมแรง ร่วมใจ ของทุกภาคส่วน

คุณค่าของฝายชะลอน้ำ
ช่วยชะลอการไหลของน้ำ ลดความรุนแรงของกระแสน้ำ ลดการซะล้างพังทลายของตลิ่ง ทำให้น้ำไหลช้าลง และอยู่ในลำห้วยนานขึ้น
โดยเฉพาะในหน้าแล้ง จะช่วยดักตะกอนที่ไหล มากับน้ำลดการตื้นเขินที่ปลายน้ำทำให้น้ำใส ช่วยให้ดินชุ่มชื่น ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ
สัตว์ป่า สัตว์น้ำ ได้อาศัยน้ำในการดำรงชีวิต
และเมื่อดินชื้น ป่าก็ชื้น จึงกลายเป็นแนวกันไฟ ช่วย ลดความรุนแรงของไฟป่าได้

“ ในน้ำต้องมีปลา ในป่าต้องมีน้ำ “

อย่าพลาดชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา18.00 น.( หลังเคารพธงชาติ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

Cr..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก นำเสนอกิจกรรม CSR โครงการ ชมรม พสบ.จชต. จิตอาสาปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำ

About The Author
-