มาดูกันว่าคุณเครียดระดับไหน ?

มาดูกันว่าคุณเครียดระดับไหน ?

ความเครียดระดับต่ำ (Mild Stress) เป็นความเครียดที่ไม่คุกคาม

ต่อการดําเนินชีวิตอาจมีความรู้สึกเพียงแค่เบื่อหน่าย ขาดแรงกระตุ้น และมีพฤติกรรมที่เชื่องช้าลง

ความเครียดระดับปานกลาง (Moderate Stress) เป็นความเครียดในระดับปกติที่ไม่ก่ออันตราย

และไม่แสดงออกถึงความเครียดที่ชัดเจน ส่วนใหญ่จะสามารถปรับตัวกลับสู่ภาวะปกติได้เอง จากการได้ทํากิจกรรมที่ชื่นชอบ ซึ่งจะช่วยคลายเครียด

ความเครียดระดับสูง (High Stress) เป็นความเครียดที่เกิดจากเหตุการณ์รุนแรงหากปรับตัวไม่ได้

จะทําให้เกิดความผิดปกติตามมาทางร่างกาย อารมณ์ ความคิด และพฤติกรรม เช่น   ปวดศีรษะ ปวดท้อง อารมณ์ฉุนเฉียวง่าย หงุดหงิด พฤติกรรมการนอนและการรับประทานอาหารเปลี่ยนไป จนมีผลต่อการดําเนินชีวิต จึงควรหาใครสักคนคอยอยู่เป็นเพื่อนรับฟังปัญหา และระบายความรู้สึก รวมถึงมีผู้ใหญ่สักคนแนะนําให้คําปรึกษาอย่างใกล้ชิด

ความเครียดระดับรุนแรง (Severe Stress) เป็นความเครียดระดับสูงและเรื้อรังต่อเนื่อง

จนทําให้คนคนนั้นมีความล้มเหลวในการปรับตัว และก่อให้เกิดความผิดปกติและเกิดโรคต่างๆที่รุนแรงขึ้นมาได้ เช่น   อารมณ์แปรปรวน มีอาการทางจิต มีความบกพร่องในการดําาเนินชีวิตประจําวัน ซึ่งอาจมีอาการนานเป็นสัปดาห์ เดือน หรือปี ควรเข้ารับการปรึกษาจากแพทย์

 

 

 

💥รับชมย้อนหลังได้ที่ เว็บไซต์ : www.tv5hd1.com

💥Youtube : www.youtube.com/channel/TV5HD1

💥 FB Fanpage : www.facebook.com/TV5HD1/

ที่มา: หนังสือ คุณรับมือกับความเครียดได้? : วัยทำงาน

มาดูกันว่าคุณเครียดระดับไหน ?

| Uncategorized, คนคิดบวก |
About The Author
-