การประชุมในกรอบกองทัพบกกลุ่มประเทศภาคพื้นอินโด – แปซิฟิก ประจำปี 2562

มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ต้อนรับมิตรประเทศที่จะเข้าร่วมการประชุมในกรอบกองทัพบกกลุ่มประเทศภาคพื้นอินโด – แปซิฟิก ประจำปี 2562 จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน พุทธศักราช 2562 ณ โรงแรม Bangkok Mariotte Marquies Queen’s Park กรุงเทพมหานคร หรือสามารรถติดตามข้อมูลข่าวสารการประชุมได้ทางเว็บไซต์ https://ipacc2019.rta.mi.th/

การประชุมในกรอบกองทัพบกกลุ่มประเทศภาคพื้นอินโด – แปซิฟิก ประจำปี 2562