วันศุกร์นี้…. รายการคืนคุณให้แผ่นดิน  นำเสนอกิจกรรม CSR โครงการ ชมรม พสบ.จชต. จิตอาสาปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำ

วันศุกร์นี้…. รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก นำเสนอกิจกรรม CSR โครงการ ชมรม พสบ.จชต. จิตอาสาปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำ

“ เราทำความดี ด้วยหัวใจ “ ณ วนอุทยานควนเขาวัง ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ประธานในพิธี และ นายศุภวัฒน์ ไตรวนาราม ประธานชมรม พสบ. จชต. ชมรม พสบ. จชต. คือ บุคคลที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ ระดับผู้บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของกองกิจการพลเรือนทหารบก และกองทัพภาคที่ 4 ปัจจุบันจบการอบรมมาแล้ว 15 รุ่น มีสมาชิกกว่า 900 คน ประกอบด้วย ภาครัฐ เอกชน ทหาร และตำรวจ

กิจกรรม CSR โครงการ ชมรม พสบ.จชต. จิตอาสาปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำ “ เราทำความดีด้วยหัวใจ “ ในครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ด้วยความร่วมแรง ร่วมใจ ของทุกภาคส่วน คุณค่าของฝายชะลอน้ำ ช่วยชะลอการไหลของน้ำ ลดความรุนแรงของกระแสน้ำ ลดการซะล้างพังทลายของตลิ่ง ทำให้น้ำไหลช้าลง และอยู่ในลำห้วยนานขึ้น โดยเฉพาะในหน้าแล้ง จะช่วยดักตะกอนที่ไหล มากับน้ำลดการตื้นเขินที่ปลายน้ำทำให้น้ำใส ช่วยให้ดินชุ่มชื่น ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ สัตว์ป่า สัตว์น้ำ ได้อาศัยน้ำในการดำรงชีวิต และเมื่อดินชื้น ป่าก็ชื้น จึงกลายเป็นแนวกันไฟ ช่วย ลดความรุนแรงของไฟป่าได้ “ ในน้ำต้องมีปลา ในป่าต้องมีน้ำ “

อย่าพลาดชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ 29สิงหาคม 2562 เวลา18.00 น.( หลังเคารพธงชาติ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

Cr..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

#TV5HD1 #NewMedia

วันศุกร์นี้…. รายการคืนคุณให้แผ่นดิน นำเสนอกิจกรรม CSR โครงการ ชมรม พสบ.จชต. จิตอาสาปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำ

| News Online |
About The Author
-