กฟน. ออกหน่วยให้บริการ เสริมคุณภาพชีวิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล

กฟน. ออกหน่วยให้บริการชุมชน เสริมคุณภาพชีวิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล

#TV5HD1 #NewMedia #กฟน #การไฟฟ้านครหลวง

About The Author
-