แจกความสดใส ~* นักเรียนอัสสัมชัญ ดูงานที่ TV5HD1

2 ..62  ..ชัยสิทธิ์ ภาวศุทธิกุล ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ททบ. พร้อมกับนางพนิดา กิตติประภัสร์ หัวหน้าทีมพัฒนาสื่อใหม่ ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญ เข้าศึกษาดูงาน แผนกพัฒนาสื่อใหม่ ทส.ททบ. ชั้น12A อาคารเบญจรังสฤษฏ์ ซึ่งมีความสนใจในงานด้าน Live สดและกิจการด้านโทรทัศน์และงานด้านอื่นๆเพื่อจะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้และเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อไป


แจกความสดใส ~* นักเรียนอัสสัมชัญ ดูงานที่ TV5HD1

| News Online |
About The Author
-