“ ประมวลภาพพิธีเปิดงาน ๙๙ ปี ล้านความดี เพื่อรัฐบุรุษ  พลเอก เปรม ติณสูลานนท์  ““ วิ่งตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน “

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก “ ประมวลภาพพิธีเปิดงาน ๙๙ ปี ล้านความดี เพื่อรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ “ “ วิ่งตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน “ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ณ บริเวณสวนประวัติศาสตร์พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ “ จังหวัดสงขลา “ช่วยลูกหลานคนใต้ ได้เติบโต ต่ออนาคต ตอบแทนคุณแผ่นดิน “

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างศูนย์ผ่าตัดหัวใจ ๙๙ ปี รัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และ ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ผ่าตัดหัวใจ ชื่อ บัญชี : ๙๙ ปี รัฐบุรุษพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เพื่อผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี : 641-19590-0 ธนาคารกรุงเทพ : สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น.( หลังเคารพธงชาติ ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  คุณสุรีย์พร ดวงทอง คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง พิธีกรดำเนินรายการ คืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR..ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

“ ประมวลภาพพิธีเปิดงาน ๙๙ ปี ล้านความดี เพื่อรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ““ วิ่งตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน “

| News Online |
About The Author
-