กฟน. จัดสัมมนาผู้ประกอบการป้ายโฆษณาทำงานใกล้ไฟฟ้าแรงสูง

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จัดงานสัมมนา “ผู้ประกอบการป้ายโฆษณาทำงานใกล้ไฟฟ้าแรงสูง” เพื่อสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานใกล้สายไฟฟ้าแรงสูงอย่างปลอดภัย ให้แก่ผู้ประกอบการป้ายโฆษณา ในพื้นที่จำหน่ายของ กฟน. ณ โรงแรม วินเซอร์ สวีทส์ ซอยสุขุมวิท 20

วันนี้ (11 กันยายน 2562) นายกนิษฐ์ ลือตระกูล ผู้ช่วยผู้ว่าการ กฟน. เปิดเผยว่า กฟน. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่มุ่งขับเคลื่อนพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร โดยให้ความสำคัญกับการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ประกอบการป้ายโฆษณา ซึ่งมีการปฏิบัติงานใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งต้องมีความระมัดระวังในการทำงานอย่างยิ่ง อีกทั้งหากเกิดเหตุจะทำให้กระทบต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ดังนั้น การสัมมนาในครั้งนี้จึงมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายอันก่อให้เกิดการบาดเจ็บ และเสียชีวิต ตลอดจนการสูญเสียทรัพย์สินต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ กฟน. ที่มุ่งมั่นในด้านเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าที่มั่นคงและความปลอดภัยของผู้ใช้ไฟฟ้า ประชาชนทั่วไป และสิ่งของสาธารณะต่าง ๆ ภายใต้ความเชื่อมั่นว่าอุบัติภัยเป็นสิ่งที่สามารถป้องกันได้

ผู้ช่วยผู้ว่าการ กฟน. กล่าวต่อไปว่า กฟน. ยังมีโครงการ “MEA BETTER CARE SERVICE” เป็นการให้บริการดูแลระบบไฟฟ้าให้กับกลุ่มลูกค้าพิเศษที่เป็นสมาชิกในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม ทั้งในด้านการให้บริการ ให้คำแนะนำปรึกษา ตรวจสอบบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ การแก้ไขเหตุไฟฟ้าขัดข้องของระบบไฟฟ้าภายในอย่างรวดเร็ว และการจัดหาเทคโนโลยี รวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนาการใช้ไฟฟ้าของสมาชิกให้มีความมั่นคง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่ง กฟน. พร้อมให้บริการแก่ผู้ประกอบการเพื่อร่วมขับเคลื่อนนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวหน้ายั่งยืน สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเป็นสมาชิก สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0 2878 5288 ในเวลาทำการ หรือ ช่องทางโซเชียลมีเดีย กฟน. รวมทั้งศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

▶️ Website : https://www.mea.or.th/content/detail/87/4926
▶️ Facebook : https://www.facebook.com/497340003626475/posts/2957764177584033?sfns=mo
▶️ GNews : https://gnews.apps.go.th/news?news=46809

#TV5HD1 #NewMedia #กฟน #การไฟฟ้านครหลวง

กฟน. จัดสัมมนาผู้ประกอบการป้ายโฆษณาทำงานใกล้ไฟฟ้าแรงสูง

About The Author
-